Vurderer utstedelse av Tier 1 og Tier 2 kapital

SpareBank 1 Nord-Norge (Banken) vurderer å utstede et evigvarende fondsobligasjonslån på inntil NOK 350 millioner og et tidsbegrenset ansvarlig lån på inntil NOK 500 millioner (i felleskap omtalt som “De Nye Lånene“).

Banken kan tilby å kjøpe tilbake deler eller hele det ansvarlige lånet NONG67 PRO (ISIN: NO0010665334) og deler eller inntil NOK 350 millioner av fondsobligasjonslånet NONG66 (ISIN: NO0010665342) (i fellesskap omtalt som “De Eksisterende Lånene“) i forbindelse med ovennevnte utstedelse. Banken forbeholder seg en rett, men ikke plikt, til å gi de obligasjonseierne som har solgt sine obligasjoner under De Eksisterende Lånene til Banken en rett til å tegne seg i De Nye Lånene.

Utstedelsene og tilbakekjøp er godkjent av Finanstilsynet og av bankens representantskap.

Banken har i den forbindelse engasjert Nordea Markets, SpareBank 1 Nord-Norge Markets og SpareBank 1 Markets som tilretteleggere.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

CFO Rolf Eigil Bygdnes, tel: +47 905 19 774

Finanssjef Ronny Løvberg Sørensen, tel: + 47 971 05 220

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker