1. kvartal 1999


* Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av :
- Verdiøkning i produktselskapene
- 17,6% vekst i utlån
- 13,5% vekst i innskudd
- Positiv børsutvikling
- Økt kostnadseffektivitet
* Høy utlånsvekst med:
- Stabilt mislighold
- Ingen økning i tap
- 40 mill. kroner i økte uspesifiserte tapsavsetninger


God bankdrift og andre inntekter gir rekordresultat.
SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter 1. kvartal et resultat før skatt på 180 mill. kroner. Dette er 69 mill. kroner over fjoråret og bankens beste kvartalsresultat. God utvikling i den ordinære bankdriften, børsoppgang og høy kostnadseffektivitet preger regnskapet for 1. kvartal. Videre er det bokført en gevinst på 53 mill. kroner som følge av at FöreningsSparbanken (FSPA) er kommet inn som eier med 24% i SpareBank 1 Gruppen AS. FSPA's inntreden er gjennomført som en rettet emisjon, og SpareBank 1 SR-Banks's eierandel er dermed redusert fra 20% til 15,2%. Som følge av økningen i utlånsporteføljen har banken avsatt 40 mill. kroner til økning i uspesifiserte tapsavsetningene.

Veksten i utlån de siste 12 måneder på 17,6% kommer som en følge av høy aktivitet og nye kunder innenfor bedriftsmarkedet, samt en kraftig økning av fastrentelån i privatmarkedet. Innskuddsøkningen på 13,5% er fortsatt meget høy. Rentemarginen på 2,60% er en svak økning sammenlignet med 1. kvartal ifjor, og en svak reduksjon i forhold til snittet for 1998. Misligholdet er lavt og på samme nivå som samme kvartal i 1998. Nye netto tap er på 6,6 mill. kroner.

Driftskostnadene for konsernet utgjorde for første kvartal 140 mill. kroner. Målt i forhold til forvaltningskapitalen er dette 1,73%, en forbedring i forhold til ifjor da driftskostnadene utgjorde 1,83%. Målt i forhold til driftsinntektene utgjør kostnadene 44,6%, mot 52,7% på samme tid i 1998.

Styret regner med en noe lavere vekst fremover, men forventer en tilfredsstillende resultatutvikling resten av året.

Stavanger, 29. april 1999
Styret for Sparebanken Rogaland

For full pressemelding med tabeller følg linken under

Stavanger, 29. april 1999 <br>Styret for Sparebanken Rogaland <br>

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker