Ansettelsesprosess, ny CFO i SpareBank 1 SR-Bank

Det vises til børsmelding fra BNbank datert 28. oktober 2009. Av meldingen fremgår det at Lisbeth K. Nærø er tilsatt som adm. direktør i BNbank med virkning fra 27. oktober. Nærø har fungert i stillingen siden januar 2009. Frem til da var hun konserndirektør for økonomi og finans (CFO) i SpareBank 1 SR-Bank. Erling Øverland ble fra samme tidspunkt konstituert i stillingen som CFO. Arbeidet med å rekruttere ny CFO i SpareBank 1 SR-Bank starter umiddelbart. Øverland vil fungere i stillingen inntil videre.
 
Kontaktpersoner:
Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Erling Øverland, fungerende konserndirektør for økonomi og finans, telefon 915 56 542
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner