Årlig oversikt

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen enårlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten jfr. børsforskriftens §5-2 femte ledd.

 Vedlagt følger oversikt for SpareBank 1 SR-Bank.

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker