Arne Austreid ny administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank

Arne Austreid, er ansatt som ny administrerende direktør for SpareBank 1 SR-Bank. Han tar over etter Terje Vareberg som fratrer stillingen, etter avtale, ved utgangen av inneværende år. Austreid, som er 54 år gammel, ser fram til å lede det han karakteriserer som en av landsdelens viktigste og mest spennende virksomheter.

 

Den nye konsernsjefen er oppvokst på Karmøy. Han er i dag administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Prosafe SE, hvor han har vært siden 1999. Austreid er utdannet petroleums-ingeniør. Han har også en MBA fra Aberdeen University i Skottland. Arne Austereid har bred internasjonal erfaring fra en rekke sentrale stillinger i blant annet Prosafe og Transcocean.


Prosafe er et internasjonalt selskap som eier og driver boligrigger som opererer over hele verden. Selskapet har hovedkontor på Kypros, samt kontorer blant annet i Stavanger. Ved siden av at Austreid har hatt en sentral rolle i selskapets utvikling siden etableringen i 1997, har han markert seg som en sentral premissleverandør innen næringslivet generelt og offshorebransjen spesielt.


- Jeg er svært glad for å ha fått denne muligheten, og har stor respekt for det arbeid som er lagt ned og de svært gode resultater konsernet har oppnådd det siste tiåret under Terje Varebergs ledelse. Dette gir et godt grunnlag for å videreutvikle og styrke banken også i årene som kommer.


SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern med 53 kontorer i 34 kommuner og over 1100 ansatte. Forvaltningskapitalen er om lag 125 milliarder kroner. Konsernets markedsområde er primært i Agder, Rogaland og Hordaland. Som markedsleder både på privat- og bedriftsmarkedet, har SpareBank 1 SR-Bank et spesielt ansvar for å stimulere til økt vekst og fortsatt positiv utvikling i landsdelen.


- Styret er av den oppfatning at gode resultater skapes gjennom tillit, samarbeid og dialog med kunder, medarbeidere og tillitsvalgte. Dette har vi god kultur for i SpareBank 1 SR-Bank. Arne Austreid har erfaring og personlige kvaliteter som styret mener vil kunne bidra til ytterligere å styrke denne kulturen, sier styrets leder, Kristian Eidesvik, i SpareBank 1 SR-Bank.


- Vi har en 170 år lang historie som skal videreføres. Gjennom alle disse årene har vi bygget solid kompetanse og erfaring. Dette sammen med Austreids brede erfaring fra både ledelse og internasjonal forretningsvirksomhet, gjør banken godt skodd for å møte framtidige utfordringer, sier Eidesvik.Stavanger 27. mai 2010


Kontaktpersoner:


Kristian Eidesvik, styreleder i SpareBank 1 SR-Bank, telefon 909 54295
Arne Austreid, telefon +35 79 92 75030

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner