Årsrapport 2008

Vedlagt følger årsrapporten for 2008. Den er også tilgjengelig på vår hjemmeside www.sr-bank.no under "Om oss/Investor Relations".  
 
Engelsk versjon, samt html-format vil være klar i begynnelsen av mai.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker