Artemis Shipping AS overtar to fartøy fra Bergen Oilfield Services AS

Selskapet Artemis Shipping AS, som fullt ut eies av SpareBank 1 SR-Bank, inngikk på fredag 6. mai en avtale med Bergen Oilfield Services AS (BOS) om overtagelse av de to seismiske fartøyene "Artemis Atlantic" og "Artemis Arctic". Samtidig er det inngått en avtale om charter for begge fartøyene, mellom Artemis Shipping AS og Dolpin Geophysical AS, på henholdsvis fire- og femårs faste kontrakter inklusiv en opsjon på ytterligere to ganger to år.

Kjøpet av de to fartøyene kom i stand etter konstruktive forhandlinger mellom styret i BOS og  SpareBank 1 SR-Bank som er en av de største kreditorene. Dette som et resultat av den finansielle situasjonen i BOS.

SpareBank 1 SR-Bank har sikret Artemis Shipping AS en markedsmessig langsiktig finansiering av fartøyene. For SpareBank 1 SR-Bank innebærer dette kun en restrukturering av allerede inngåtte løpende låneavtaler.

SpareBank 1  SR-Bank foretok i første kvartal 2011 nedskrivinger knyttet til den samlede eksponering  konsernet  har hatt mot BOS.  Avtalen som innebærer kjøp av nevnte fartøy, vil ikke resultere i ytterligere nedskrivinger for SpareBank 1 SR-Bank.

Hensikten med kjøpet er å sikre et midlertidig eierskap av fartøyene for både å ivareta pågående seismiske operasjoner og arbeidsplasser samt SpareBank 1 SR-Banks interesser.

SpareBank 1 SR-Markets har fått oppdraget med å finne langsiktige løsninger for eierskapet til fartøyene.

Stavanger, 9. mai 2011

Kontaktpersoner:

Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 31633
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80656

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner