Bank 1 Oslo AS blir direkte eid av SpareBank 1-bankene og LO

Bank 1 Oslo AS skilles nå ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen AS, og blir en selvstendig forretningsbank, direkte eid av SpareBank 1-bankene og LO.
 
SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil hver erverve 19,5 % av aksjene i Bank 1 Oslo AS. Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve henholdsvis 12 % og 10 %.
 
Bank 1 Oslo AS har til nå vært et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.
 
Det tas sikte på at et eierskifte gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2010.
 
For øvrig viser det til dagens pressemelding fra SpareBank 1-Gruppen AS.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 SR-Bank
Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland, tlf. 480 31633
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf 938 83 518
 
 
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner