EIERANDEL SR-FONDS

Dagens eiere i SR-Fonds A/S har kommet til enighet om å invitere Pareto Fonds ASA og Sandnes Sparebank som nye eiere.

Det nye eierforholdet blir:

 
SR-Bank 33,5%
Rogaland Investering AS 27,25%
Pareto Fonds ASA 27,25%
Sparebanken Pluss 6,00%
Sandnes Sparebank 6,00%

Avtalen medfører at SR-Bank reduserer sin eierandel fra 47,7%.
Avtalen er betinget av Kredittilsynets godkjennelse.

Stavanger, 26. februar 1998


Sparebanken Rogaland

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner