EKS UTBYTTE NOK 4,25 I DAG

Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA (SRBANK) noteres eks utbytte NOK 4,25 fra og med i dag, 20. april 2018.

Utbytte utbetales 27. april 2018.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner