Endelig regnskap 2009 behandlet i styret

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2009. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 4. februar 2010.

 

Stavanger, 3. mars 2010

 

Styret for SpareBank 1 SR-Bank

 

Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen,

mob. 909 95 033


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner