Endelig regnskap 2015 behandlet i styret.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2015. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 4. februar 2016.

Stavanger, 3. mars 2015

Styret for SpareBank 1 SR-Bank ASA

Eventuelle spørsmål rettes til

Konserndirektør for økonomi og finans Inge Reinertsen telefon 909 95 033 eller

Direktør IR Stian Helgøy telefon 906 52 173

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner