Endelig regnskap behandlet i styret

Styret i SpareBank 1 SR-Bank har i møte i dag behandlet det endelige regnskap for 2007. Med dette bekreftes det foreløpige regnskap som ble offentliggjort 7. februar 2008.
 
Stavanger, 27. februar 2008
 
Styret for SpareBank 1 SR-Bank
 
Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K  Nærø, telefon 95 26 59 60.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner