Endelig vedtak for sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank

Styrene i Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank vedtok henholdsvis 27. oktober og 28. oktober 2010 å gjennomføre sammenslåing av de to bankene. Vedtaket ble gjort etter at Finansdepartementet hadde gitt sin tillatelse til sammenslåing, herunder innvilget skattelempe for Kvinnherad Sparebank.

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad mottar 6 069 934 egenkapitalbevis til kurs 57,33176 som oppgjør.

Se for øvrig børsmeldinger av henholdsvis 28. juni 2010 og 25. oktober 2010 for ytterligere informasjon.

Sammenslåingen gjennomføres med virkning fra 1. november 2010.

 

Stavanger 28. oktober 2010

Terje Vareberg, administrerende direktør, telefon 911 00 448
Vidar Torsøe, direktør investor relations, telefon 970 80 656
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, telefon 480 316 33

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner