ENDELIG VEDTAK OM OMDANNING AV SPAREBANK 1 SR-BANK TIL AKSJEBANK

 Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har enstemmig i møte 23. november 2011 vedtatt styrets tilrådning, om omdanning av banken til et allmennaksjeselskap (ASA) og opprettelse av Sparebankstiftelsen SR-Bank, i tråd med innkalling publisert i børsmelding 2. november 2011.

Selskapsorganene i den omdannende SpareBank 1 SR-Bank ASA og Sparebankstiftelsen SR-Bank ble satt sammen og valgt ihht innstilling fra valgkomiteen, publisert i børsmelding 2. november 2011. Alle valg skjer med virkning fra forventet tidspunkt for gjennomføring av omdanningen, 1. januar 2012.

 
"Regionen står foran en betydelig vekst i årene som kommer. Veksten vil kreve en omfattende kapitaltilførsel innenfor både bedrifts- og personmarkedet. Med dagens historiske vedtak i bankens representantskap er en svært viktig milepæl i arbeidet med å sikre at banken står best mulig rustet for å kunne betjene regionens behov fremover oppnådd" sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
 

 Stavanger, 23. november 2011

 Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 316 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner