Endringer i styret

Tor Magne Lønnum, tidligere finansdirektør og visekonsernsjef i Gjensidige Forsikring ASA, trer ut av styret i SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med overgang til ny stilling som finansdirektør i Tryg. Varamedlem Mari Rege trer i den forbindelse inn som medlem fram til neste valg.

 Stavanger, 19. mai 2011

 

Kontaktperson:

Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 633

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner