Erverv av egne aksjer som ledd i konsernets bonusordning

SpareBank 1 SR-Bank ASA har 25. mars 2014 kjøpt 200 000 egne aksjer til kurs NOK 61,4811. Beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 407 645 aksjer.

Aksjene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning hvor deler av oppgjøret skjer gjennom tildeling av aksjer.

Kontaktpersoner:
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon, tel. +47 48 03 16 33
Vidar Torsøe, direktør IR, tel.
+47 970 80 656

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner