Finanskalender 2012 :

Foreløpig årsresultat 2011:                Onsdag 8. februar
                                                           Analytikerpresentasjon m/webcast kl. 08.15
Sted: Oslo

Generalforsamlingsmøte:                  Torsdag 29. mars, endelig årsresultat 2011

Eks. utbytte:                                       Fredag 30. mars

Utbetaling av utbytte:                          Torsdag 12. april

Ekstraord. generalforsamling            Onsdag 9. mai

1. kvartal 2012:                                   Torsdag 3. mai
Analytikerpresentasjon kl. 08.15
Sted: Oslo

 2. kvartal 2012:                                  Torsdag 9.august
                                                           Analytikerpresentasjon m/webcast
Sted: Oslo

3. kvartal 2012:                                   Torsdag 1. november
                                                           Analytikerpresentasjon kl 08.15
Sted: Oslo

Alle presentasjonene er åpne. Det tas forbehold om eventuelle endringer.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner