Fitch Ratings oppgraderer SpareBank 1 SR-Bank til A

Fitch Ratings oppgraderte fredag 26. mai SpareBank 1 SR-Banks Issuer Default rating (IDR) til A fra A- og bankens korte rating fra F2 til F1. Øvrige ratinger holdes uendret.
 
Oppgraderingen skyldes, i følge Fitch Ratings,  bankens forbedrede finansielle resultater i 2005 og i 1. kvartal 2006. Det legges spesielt vekt på veksten i andre inntekter, bedret risikostyring samt de mange positive effektene som hentes ut gjennom samarbeidet i SpareBank 1 Gruppen.
 
SpareBank1 SR-Bank er meget godt fornøyd med endringen og ser på oppgraderingen som en konsekvens av god kvalitet i porteføljen og en meget tilfredstillende inntjening over en lengre tidsperiode.
 
 
Stavanger 30. mai 2006
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 908 53 165, konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø,  telefon 952 65960 eller konserndirektør for informasjon og samfunnskontakt Thor-Christian Haugland, telefon  51 50 92 81 / 48 03 16 33.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker