Første handelsdag uten utbytte

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SR-Bank vil fra og med 25. mars 2011 handles på Oslo Børs uten utbytte kr 2,75.

 

Utbytte utbetales 7. april 2011.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner