FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL ISINO0010694920

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån med ISINO0010694920 til pari kurs (100 %). Lånet har utestående volum på NOK 500 mill. Calldato er 27.11.2018. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner