FØRTIDIG INNFRIELSE VED CALL XS0210996350

SpareBank 1 SR-Bank benytter retten til å innfri ansvarlig obligasjonslån XS0210996350 til pari kurs (100 %).  Utestående volum er JPY 13 mrd (ca NOK 1 mrd). Calldato er 14.2.2012. Finanstilsynet har godkjent innfrielsen.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:
Vidar Torsøe, Direktør IR, tlf 970 80 656
Dag A. Hjelle, Finanssjef, tlf 909 50 088

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner