Fortrinnsrettemisjon fulltegnet - betydelig interesse

Fortrinnsrettemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank ble  avsluttet fredag 23. mars 2007. Det foreløpige tegningsresultatet viser at det er registrert tegnet cirka 6,8 millioner nye grunnfondsbevis. Tegnet beløp er cirka NOK 1 milliard. Emisjonsstørrelsen var NOK 548 millioner.                                
                                                                           
Tildeling vil skje i henhold til de kriterier som er redegjort for i prospektet. Det forventes at melding om tildeling sendes ut cirka 29. mars. Innbetaling vil skje ved direkte belastning av oppgitt bankkonto den 3. april 2007. Tegningsbeløp må være tilgjengelig på oppgitt bankkonto senest 2. april 2007.                                                            
                                                                           
Det var også veldig god interesse blant de ansatte for tegning av grunnfondsbevis i den rettede emisjonen mot ansatte. Den foreløpige opptelling viser at ansatte tegnet seg for totalt NOK 33 millioner.                                                               
 
Banken er meget tilfreds med den betydelige interesse man har hatt omkring emisjonen.                                
                                                                            
Stavanger, 26. mars 2007                                                 
                                                                           
Kontaktpersoner:                                                          
Adm.direktør Terje Vareberg, telefon 51 50 95 53 / 91 10 04 48                                                              
 
Konserndirektør for økonomi og finans Lisbet K. Nærø, telefon 51 50 95 61 / 95 26 59 60  
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner