God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 1.005 mill kroner per 30. september 2011 mot 1.200 mill kroner for samme periode i fjor. Resultatet preges av god underliggende drift og markert vekst, men også av internasjonal uro i finansmarkedene.

Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjorde per tredje kvartal 10,4 % (15,1 %). Resultat før skatt, for kvartalet isolert sett, ble 253 mill kroner (386 mill kroner). For kvartalet isolert sett gir det en egenkapitalavkastning på 7,2 % (14,3 %).

- Resultatet er påvirket av internasjonal markedsuro. Det er imidlertid gledelig å se at den underliggende bankdriften er robust, og at markedsveksten vår fortsetter. Til tross for sterk konkurranse og økte innlånskostnader øker rentenettoen i kroner, mens tapene er på et lavt nivå, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

De siste tolv månedene er utlånsveksten på 15,3 % og innskuddsveksten på 15,5 %. Tap og nedskrivinger utgjør 94 mill kroner, mot 163 mill kroner på samme tid i fjor.

Antall produkter per kunde er stigende og andre inntekter har økt med 21 % siste tolv måneder.

Nøkkeltall pr. 30. september 2011 (sammenlignbare tall 2010 i parentes)

- Resultat før/etter skatt: 1.005 (1.200) mill kroner / 744 (936) mill kroner
- Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,4 % (15,1 %)
- Netto renteinntekter: 1.308 mill kroner (1.300 mill kroner)
- Driftskostnader: 1.304 mill kroner (1.143 mill kroner)
- Utlånsvekst siste 12 måneder: 15,3 % (6,8 %)
- Innskuddsvekst siste 12 måneder: 15,5 % (3,7 %)
- Kjernekapitaldekning: 9,6 % (9,3 %)

 Den underliggende kostnadsøkningen er på om lag 5 %. Økningen i kostnader er knyttet til investeringer i nye markeds- og forretningsområder.

- Fremover forventes det en fortsatt økning i innlånskostnadene. Dette kan føre til gradvis økte utlånsrenter. Konsernet har god likviditet og står godt rustet til å møte en forventet vekst i vår landsdel, sier Arne Austreid.
Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 28. oktober 2011

Kontaktpersoner:

Arne Austreid, administrerende direktør, telefon 900 77 334
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, telefon 480 31 6 33
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80 656

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.