Innkalling til møter i bankens representantskap

Det innkalles til møter i bankens representantskap, tirsdag, 20. oktober 2009. Innkalling følger vedlagt.
 
 
Kontaktpersoner ved spørsmål:
Konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, tlf. 915 56542
Direktør kapitalmarked Stian Helgøy, tlf 906 52 173
Investor Relations Manager Kyrre M. Knudsen, tlf 938 83 518
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.