INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTER torsdag den 30. 0kt. 2008

------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/sparebank-1-sr-bank/r//innkalling-til-representantskapsmoter--torsdag-den-30--0kt--2008,c9317865 Nedenstående filer kan lastes ned: https://mb.cision.com/Public/2876/9317865/ad2db2895de53cf7.doc INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I 30102008 https://mb.cision.com/Public/2876/9317865/b1b340a876b73cfa.doc INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE II 30102008

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.