Innkalling til representantskapsmøter i SpareBank 1 SR-Bank

Det innkalles til representantskapsmøter i SpareBank 1 SR-Bank, onsdag, 23. november kl. 15.00 og kl. 16.30. Vedlagt følger innkalling til møtene og saksvedleggene.

SpareBank 1 SR-Bank

Stavanger, 2. november 2011

Kontaktperson: Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, 909 95033

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.