Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank

 

Se vedlegg
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.