Internasjonal finansuro preger resultatet

God underliggende drift, men urealisert kurstap på obligasjonsporteføljen trekker resultatet ned.
 
SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 186 millioner kroner i årets første tre måneder.
 
Resultatet for Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern er redusert med 101 millioner kroner sammenlignet med første kvartal 2007. Det er særlig lav avkastning på finansielle investeringer som bidrar til det.
 
- Vi leverer et godt driftsresultat. Resultatet for den underliggende bankdriften er 52 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Hovedårsaken til denne forbedringen skyldes utlånsvekst i kombinasjon med økt rentemargin i forhold til samme periode i fjor, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
 
- De siste åtte månedene har vært til dels svært turbulente i finans- og pengemarkedene internasjonalt. For SpareBank 1 SR-Bank har dette resultert i et urealisert kurstap på bankens obligasjonsportefølje som utgjør bankens likviditetsreserve.
 
Vi er spesielt tilfreds med at antallet spareavtaler i aksjefond - rundt 55.000 - er opprettholdt gjennom perioden, avslutter Terje Vareberg.
 
 
Her er nøkkeltallene for første kvartal 2008:
-         Konsernresultat før skatt: 186 mill kr (287 mill kr).
-         Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,0 % (20,2 %).
-         Underliggende drift før tap: 247 mill kr (195 mill kr).
-         Netto renteinntekter: 378 mill kr (288 mill kr).
-         Netto provisjons- og andre inntekter: 194 mill kr (190 mill kr).
-         Netto avkastning på finansielle investeringer: -34 mill kr (104 mill kr) hvorav urealisert tap på obligasjonsporteføljen utgjør - 60 mill kr.
-         Utlånsvekst: 23,2 % (24,3 %) siste 12 mnd, herav PM: 14,1 % og  BM: 38,9 %.
-         Innskuddsvekst: 15,9 % (13,3 %) siste 12 mnd, herav PM: 11,3 % og BM: 19,4 %.
-         Resultat pr grunnfondsbevis: 1,0 kr (2,1 kr).
(Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2007)
 
Rapporten kan i sin helhet lastes ned fra www.sr-bank.no.
 
Kontaktpersoner:
(Terje Vareberg, administrerende direktør
Telefon: 51 50 95 53/911 00448)
 
Lisbet K. Nærø, konserndirektør økonomi og finans
Telefon: 51 50 95 61/952 65 960
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør marked og kommunikasjon
Telefon: 51 50 92 81/480 31 633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker