Jan Friestad ny konserndirektør personkundemarkedet i SpareBank 1 SR-Bank

Jan Friestad er ansatt som ny konserndirektør for personkundemarkedet med virkning fra 11. august 2011. Han tar over etter Rolf Aarsheim som fratrer stillingen fra samme dato. Friestad, som er 44 år gammel, kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling i personkunde-markedet i SpareBank 1 SR-Bank.

Friestad er født og oppvokst i Sandnes og er utdannet innen økonomi ved tidligere Høgskolen i Rogaland. Han har hatt sitt virke i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988, hvor han har vært tilsatt i ulike stillinger både i næringslivsdivisjonen og personkundedivisjonen.

- Jeg er svært glad for å ha fått denne muligheten, og har ser frem til å ta videreføre det gode arbeidet som er gjort under Rolf Aarsheims ledelse.

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern med 54 kontorer i 34 kommuner og over 1200 ansatte. Forvaltningskapitalen er om lag 140 milliarder kroner. Konsernets markedsområde er primært i Agder, Rogaland og Hordaland. Som markedsleder både på privat- og bedriftsmarkedet, har SpareBank 1 SR-Bank et spesielt ansvar for å stimulere til økt vekst og fortsatt positiv utvikling i landsdelen.

- Vi har en over 170 år lang historie som skal videreføres. Gjennom alle disse årene har vi bygget solid kunnskap om forholdene i denne regionen. Dette sammen med Friestads brede erfaringen fra både ledelse og forretningsutvikling i Sparebank 1 SR-Bank, skal gjøre sitt til at vi står godt rustet i den tøffe konkurransen om kunden som vi opplever i denne landsdelen, sier administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank Arne Austreid 

Stavanger 10. juni 2011

Kontaktpersoner:

Arne Austreid, Administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, telefon 900 77334

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner