Konsesjon til erverv av egenkapitalbevis

Kredittilsynet har 28. oktober 2009 gitt Gjensidige Forsikring BA tillatelse til å kunne tegne egenkapitalbevis i Rettet Emisjon 1 og Rettet Emisjon 2 i SpareBank 1 SR-Bank som omtalt i børsmelding av 25. september 2009, samt i prospekt datert 26. oktober 2009. Det gjenstår ikke andre forutsetninger eller betingelser for slik tegning.
 
Videre har Kredittilsynet gitt Gjensidige Forsikring BA dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2-8 med forskrift til at en tillitsvalgt eller ansatt i Gjensidige Forsikring BA kan la seg velge som styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Stavanger 4. november 2009
 
Kontaktpersoner:
 
Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans, tlf 915 56 542
Kyrre M. Knudsen, Investor Relations Manager, tlf 938 83 518
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner