Konsesjon til erverv av egenkapitalbevis

Kredittilsynet har 28. oktober 2009 gitt Gjensidige Forsikring BA tillatelse til å kunne tegne egenkapitalbevis i Rettet Emisjon 1 og Rettet Emisjon 2 i SpareBank 1 SR-Bank som omtalt i børsmelding av 25. september 2009, samt i prospekt datert 26. oktober 2009. Det gjenstår ikke andre forutsetninger eller betingelser for slik tegning.
 
Videre har Kredittilsynet gitt Gjensidige Forsikring BA dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven § 2-8 med forskrift til at en tillitsvalgt eller ansatt i Gjensidige Forsikring BA kan la seg velge som styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Stavanger 4. november 2009
 
Kontaktpersoner:
 
Erling Øverland, konserndirektør for økonomi og finans, tlf 915 56 542
Kyrre M. Knudsen, Investor Relations Manager, tlf 938 83 518
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner