Korrigering pressmelding vedr. splitt av grunnfondsbevisene og fondemisjon

Viser til utsendt pressemelding vedr. splitt av grunnfondsbevisene og fondsemisjon.
 
Nytt siste avsnitt skal være:
Forslaget innebærer at 31. mars 2005 er siste dag grunnfondsbevisene handles inklusiv utbytte, fribevis knyttet til fondsemisjonen og pålydende kr. 100,-. 1. april 2005 handles grunnfondsbevisene ex utbytte, ex fribevisene og til pålydende kr. 50,-.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner