Korrigering pressmelding vedr. splitt av grunnfondsbevisene og fondemisjon

Viser til utsendt pressemelding vedr. splitt av grunnfondsbevisene og fondsemisjon.
 
Nytt siste avsnitt skal være:
Forslaget innebærer at 31. mars 2005 er siste dag grunnfondsbevisene handles inklusiv utbytte, fribevis knyttet til fondsemisjonen og pålydende kr. 100,-. 1. april 2005 handles grunnfondsbevisene ex utbytte, ex fribevisene og til pålydende kr. 50,-.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner