Kraftig inntektsvekst i SpareBank 1 SR-Bank

Konsernets samlede inntekter har økt med 348 millioner kroner til 1.922 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Dette utgjør en vekst på 22,1 prosent. Spesielt er vi tilfreds med at inntektene fra spare- og plasseringsprodukter har økt med 78 prosent sammenlignet med i fjor. Disse inntektene utgjør nå 153 millioner kroner mot 86 millioner kroner for samme periode i 2006.
 
- I tredje kvartal styrket vi vår posisjon innenfor sparing og plassering ytterligere. Dette skjer tross uro i finansmarkedet i høst, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 948 millioner kroner i årets ni første måneder. Det er en forbedring på 179 millioner kroner sammenlignet med 2006. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 20,6 prosent.
 
Konsernets sterke satsing i eksisterende og nye markeder - Agder og Hordaland - gir resultater. Det er en fortsatt svært god utvikling i konsernets datterselskaper.
 
- Vi satser målrettet for å kunne levere toppresultater - også i fremtiden. I høst har vi iverksatt et omfattende omstillingsprogram for alle ledd i organisasjonen. Målet er å styrke vår posisjon ytterligere. Vi har store forventninger til resultatene av dette, sier Vareberg.
 
Hovedpunktene for årets tre første kvartaler:
  • Konsernresultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %).
  • Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)
  • Netto renteinntekter: 967 mill kr (830 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 635 mill kr (494 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 320 mill kr (250 mill kr).
  • Utlånsvekst: 27,2 % (19,5 %) siste 12 mnd, herav PM: 15,5 % og  BM: 50,5 %.
  • Innskuddsvekst: 15,5 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 10,3 % og BM: 19,9 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 16,6 kr (13,5 kr).
(Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)

Kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 25. oktober 2007
 
Spørsmål kan rettes til:
Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbet K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
Telefon 51 50 92 81/480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner