Kristian Eidesvik, ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank

På representantskapets møte, 30. mars 2006 ble Kristian Eidesvik fra Bømlo valgt til ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank. Gunn Jane Håland fra Stavanger ble valgt som ny nestleder.
 
Nye styremedlemmer er Katrine Trovik fra Bergen, Einar Risa fra Stavanger og Erling Øverland fra Stavanger.
 
Det nye styret i SpareBank 1 SR-Bank består nå av følgende.
 
Leder Kristian Eidesvik
Nestleder Gunn Jane Håland
Styremedlemmer:
Ingrid Landråk
John Peter Hernes
Katrine Trovik
Erling Øverland
Einar Risa
Terje Vareberg
Sally Lund-Andersen (ansattes representant)

Svein Kjetil Søyland fra Ålgård ble valgt som ny leder av bankens representantskap.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner