Meget godt resultat for SpareBank 1 SR-Bank

En gjennomgående inntekstvekst, spesielt fra området sparing og plassering, bidro til det meget solide resultatet. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 22,3 prosent.
 
- Dette er konsernets beste halvårsresultat noensinne. Alle virksomhetsområder i konsernet viser fremgang, og den ordinære bankdriften går bra til tross for meget sterkt marginpress. Det er svært gledelig, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Konsernets sterke satsing i eksisterende og nye markeder - Agder og Hordaland - gir resultater. Det er også flott utvikling i konsernets datterselskaper.
 
- Den sterke volumveksten innen både utlån og innskudd fortsetter. Samtidig har vi oppnådd en økning av konsernets rentemargin. Resultatet av dette er en markert økning i netto renteinntekter. Dette er en bekreftelse på at vi styrker vår markedsposisjon sier Vareberg
 
Hovedpunkter for første halvår 2007:
  • Konsernresultat før skatt: 644 mill kr (514 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,3 % (21,2 %).
  • Inntektsvekst 18,5 % (7,9 %)
  • Netto renteinntekter: 605 mill kr (547 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 408 mill kr (333 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 250 mill kr (186 mill kr).
  • Utlånsvekst: 29,5 % (13,8 %) siste 12 mnd, herav privatmarkedet (PM): 16,1 % og  bedriftsmarkedet (BM): 58,7 %.
  • Innskuddsvekst: 16,8 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 8,1 % og BM: 24,6 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 11,3 kr (9,5 kr).
(I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)
 
- Vi satser tungt for å kunne levere toppresultater - også i fremtiden. I høst iverksetter vi et omfattende forbedringsprogram for alle ledd i organisasjonen. Målet er å styrke vår posisjon ytterligere. Vi har store forventninger til resultatene av dette, avslutter Vareberg

Kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 7. august 2007
 
Spørsmål kan rettes til:
Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbeth K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
Telefon 51 50 92 81/480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner