Meget godt resultat for SpareBank 1 SR-Bank

En gjennomgående inntekstvekst, spesielt fra området sparing og plassering, bidro til det meget solide resultatet. Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 22,3 prosent.
 
- Dette er konsernets beste halvårsresultat noensinne. Alle virksomhetsområder i konsernet viser fremgang, og den ordinære bankdriften går bra til tross for meget sterkt marginpress. Det er svært gledelig, sier Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.
 
Konsernets sterke satsing i eksisterende og nye markeder - Agder og Hordaland - gir resultater. Det er også flott utvikling i konsernets datterselskaper.
 
- Den sterke volumveksten innen både utlån og innskudd fortsetter. Samtidig har vi oppnådd en økning av konsernets rentemargin. Resultatet av dette er en markert økning i netto renteinntekter. Dette er en bekreftelse på at vi styrker vår markedsposisjon sier Vareberg
 
Hovedpunkter for første halvår 2007:
  • Konsernresultat før skatt: 644 mill kr (514 mill kr).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,3 % (21,2 %).
  • Inntektsvekst 18,5 % (7,9 %)
  • Netto renteinntekter: 605 mill kr (547 mill kr).
  • Netto provisjons- og andre inntekter: 408 mill kr (333 mill kr).
  • Netto avkastning på finansielle investeringer: 250 mill kr (186 mill kr).
  • Utlånsvekst: 29,5 % (13,8 %) siste 12 mnd, herav privatmarkedet (PM): 16,1 % og  bedriftsmarkedet (BM): 58,7 %.
  • Innskuddsvekst: 16,8 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 8,1 % og BM: 24,6 %.   
  • Resultat pr grunnfondsbevis: 11,3 kr (9,5 kr).
(I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2006.)
 
- Vi satser tungt for å kunne levere toppresultater - også i fremtiden. I høst iverksetter vi et omfattende forbedringsprogram for alle ledd i organisasjonen. Målet er å styrke vår posisjon ytterligere. Vi har store forventninger til resultatene av dette, avslutter Vareberg

Kvartalsrapporten kan lastes ned fra www.sr-bank.no

Stavanger, 7. august 2007
 
Spørsmål kan rettes til:
Terje Vareberg, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank
Telefon 51 50 95 53/911 00448
 
Lisbeth K. Nærø, konserndirektør for økonomi og finans
Telefon 51 50 95 61/952 65960 
 
Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon
Telefon 51 50 92 81/480 31633

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner