Meldepliktig handel

 

Dag Mejdell, styreleder i SpareBank 1 SR-Bank ASA, har i dag kjøpt 5.101 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank AS til gjennomsnittskurs 67,42 og 5.000 aksjer gjennom sitt selskap Nobel Partners til kurs 66,75. Etter transaksjonen eier Mejdell og nærstående 25.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner