Meldepliktig handel

Varamedlem for ansattes representant i styret i SpareBank 1 SR-Bank Roar Haualand har i dag kjøpt 2000 egenkapitalbevis til kurs 44,96. Ny beholdning er 11786 ROGG.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner