Meldepliktig handel

Styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank har i dag gjennom selskapet Trifolium AS (eid av Erling Øverland og nærstående) kjøpt 6000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank. Kurs 43,652. Erling Øverland/Trifolium AS nye beholdning: 14648 ROGG.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner