Meldepliktig handel

I ansattemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank med tegningsperiode 25.08 - 05.09.08 har følgende primærinnsidere tegnet seg:
 
Adm. direktør Terje Vareberg, 790, ny beholdning 94.907
Konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø, 790, ny beholdning  40.182
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 790, ny beholdning 4.184
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes, 790, ny beholdning 33.902
Konserndirektør organisasjon og HR Arild L. Johannessen, 790, ny beholdning 12.872
Konserndirektør BM Tore Medhus, 790, ny beholdning 12.091
Konserndirektør forretningsstøtte Svein Ivar Førland, 790, ny beholdning 7.094
Konserndirektør PM Rolf Aarsheim, 790, ny beholdning 42.128
Adm. sekretær Inger Årsvoll Tuxen, 790, ny beholdning 25.157
Konsernøkonomisjef Gro Tveit, 790, ny beholdning 7.736
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 790, ny beholdning 790
IR Manager Kyrre Martinus Knudsen, 790, ny beholdning 790
Direktør SR Markets Stian Helgøy, 790, ny beholdning 8.703

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner