Meldepliktig handel

I forbindelse med SpareBank 1 SR-Banks utbytteemisjon har følgende primærinnsider tegnet seg:
 
Styremedlem Einar Risa, 400 ROGG (ny beholdning 4 400)
 
 Tegningsperioden er fra 11. til 23. april.
 
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner