Meldepliktig handel

Kristine Tveteraas, varamedlem i styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har

4.november på vegne av nærstående selskap solgt 20 000 aksjer til

pris 57,00. Samlet ny beholdning er 112 703 SRBANK.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner