Meldepliktig handel

SpareBank 1 SR-Bank ASA har den 30. april 2015 tildelt totalt 164 303 SRBANK til ansatte i banken i forbindelse med bonusordning for konsernets ansatte. 33 471 aksjer er tildelt primærinnsidere til kurs 56. 130 832 aksjer er tildelt øvrige ansatte til kurs 56. SpareBank 1 SR-Bank har som følge av dette redusert sin egen beholdning av SRBANK til 66 740. Basert på oppnådde resultater i 2014 og tidligere år har følgende primærinnsidere fått tildelt aksjer ihht vedlagte liste.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker