Meldepliktig handel - egne bevis

SpareBank 1 SR-Bank har 3. mars solgt 219.868 egenkapitalbevis til kurs 50,93. Salget skjer som effektuering av styrets beslutning om tildeling av egenkapitalbevis til ansatte som honorering av god innsats og gode prestasjoner i 2009.


Følgende primærinnsidere har fått tildelt 200 bevis hver:

Konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen, ny beholdning 12 604
Direktør Arild L. Johannessen ny beholdning 19 618
Konst. konserndirektør forretningsstøtte Glenn Sæther ny beholdning 3 490
Konserndirektør risikostyring og compliance Frode Bø ny beholdning 8 091
Konserndirektør PM Rolf Aarsheim ny beholdning 58 430
Konserndirektør BM Tore Medhus ny beholdning 18 582
Konserndirektør kommunikasjon Thor Christian Haugland ny beholdning 6 186
Konserndirektør org og HR Wenche Mikalsen ny beholdning 3 590
Konserndirektør kapitalmarked Stian Helgøy ny beholdning 14 249
Økonomisjef Gro Tveit ny beholdning 11 825
Styresekretær Seri Berge ny beholdning 7 110 (+ nærstående)
Adm. sekretær Inger Tuxen ny beholdning 35 916
IR-Manager Kyrre M. Knudsen, ny beholdnign 4 752
Styremedlem ansatte Sally Lund-Andersen, ny beholdning 1 4 81
Varamedlen i styret for ansatte Helge Pollestad ny beholdning 3 600
Senior analytiker Catherine Hauge (tildelt 160) ny beholdning 7 831

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner