Meldepliktig handel i SpareBank 1 SR-Bank ASA's emisjoner

Vedlagt følger en liste over handel i tegningsretter og tegning av nye aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA foretatt av primærinnsidere i SpareBank 1 SR-Bank ASA og deres nærstående i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank.

Kjøp og salg av tegningsretter samt tegning av nye aksjer som angitt i oversikten fant sted 21. mai 2012. Tegnede aksjer er tegnet på grunnlag av tegningsretter og/eller rett til å tegne aksjer i ansatteemisjonen som ansatt i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen er fra 18. mai til 1. juni 2012. Tegningskursen i emisjonene er 27 kroner per aksje.

Tildeling er planlagt gjennomført 7. juni 2012.

Stavanger, 22. mai 2012

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker