Meldepliktig handel i SpareBank 1 SR-Bank ASA's emisjoner

Vedlagt følger en liste over handel i tegningsretter og tegning av nye aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA foretatt av primærinnsidere i SpareBank 1 SR-Bank ASA og deres nærstående i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen i SpareBank 1 SR-Bank.

Kjøp og salg av tegningsretter samt tegning av nye aksjer som angitt i oversikten fant sted 21. mai 2012. Tegnede aksjer er tegnet på grunnlag av tegningsretter og/eller rett til å tegne aksjer i ansatteemisjonen som ansatt i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen er fra 18. mai til 1. juni 2012. Tegningskursen i emisjonene er 27 kroner per aksje.

Tildeling er planlagt gjennomført 7. juni 2012.

Stavanger, 22. mai 2012

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, tel. 909 95 033
Thor-Christian Haugland, konserndirektør for kommunikasjon, tel. 480 31 633
Vidar Torsøe, direktør IR, tel. 970 80 656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner

Dokumenter og linker