Meldepliktige handler

I forbindelse med SpareBank 1 SR-Banks utbytteemisjon har følgende primærinnsidere tegnet seg:
 
Styrets leder Kristian Eidesvik, 3 875 (ny beholdning 42 640)
Styremedlem Erling Øverland, 584 (ny beholdning 6 429)
Ansattes varamedlem i styret, Helge Pollestad, 593 (ny beholdning 6 526)
Kontrollkomiteens leder Odd Rune Torstrup, 900 (ny beholdning 9 900)
Medlem av kontrollkomiteen Vigdis Wiik Jacobsen, 900 (ny beholdning 9 900)
Konserndirektør økonomi og finans Lisbet K. Nærø, 3 580 (ny beholdning 39 392)
Konserndirektør organisasjon og HR Arild L. Johannessen, 1 098 (ny beholdning 12 082)
Adm. sekretær Inger Å. Tuxen, 2 215 (ny beholdning 24 367)
Styresekretær Seri Berge, 421 (ny beholdning 4 638)
 
Tegningsperioden er fra 11. til 23. april.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner