Meldepliktige handler fortrinnsrettsemisjon og ansatt emisjonStyreleder Kristian Eidesvik + nærstående 9079, ny beholdning 84 006
Adm. direktør Terje Vareberg, 12 400, ny beholdning, se melding ansatt emisjon nedenfor
Konst. konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, 934, ny beholdning 8 648
Repr.skapets leder Svein Kj. Søyland + nærstående 322, ny beholdning 3 407
Medlem kontrollkomite Vigdis Wiik Jacobsen, 1253, ny beholdning 13 133
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 529, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Direktør SR-Markets Stian Helgøy, 1264, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes, 1 500, ny beholdning, se melding ansatt misjon
Direktør Arild L. Johannessen, 1 630, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konserndirektør BM Tore Medhus, 1 531, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Adm. sekretær Inger Tuxen, 3 186, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konsernbanksjef PM Rolf Aarsheim, 5 335, ny beholdning 55 888
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 110, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konserndirektør organisasjon og HR Wenche Mikalsen, 100, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
IR Manager Kyrre M. Knudsen, 1 262, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Styremedlem Einar Risa, 557, ny beholdning 5 837
Leder kontrollkomiteen Odd Rune Torstrup, 1253, ny beholdning 13 133
 
I den rettede emisjonen mot ansatte i SpareBank 1 SR-Bank med tildeling 17. november 2009 har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall egenkapitalbevis:

Adm. direktør Terje Vareberg, 2 142, ny beholdning 132 030
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 2 142, ny beholdning 7691
Direktør SR-Markets Stian Helgøy, 2142, ny beholdning 13 849
Direktør Arild L. Johannessen, 2 142, ny beholdning 19 218
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes, 2 142, ny beholdning 44 324
Konserndirektør forretningsstøtte Svein Ivar Førland, 2 142, ny beholdning 10 654
Konserndirektør organisasjon og HR Wenche Mikalsen, 2 142, ny beholdning 3 190
Konserndirektør BM Tore Medhus, 2 142 ny beholdning 18 182
Adm. sekretær Inger Tuxen, 2 142, ny beholdning 35 516
Økonomidirektør Gro Tveit, 2 142, ny beholdning 11 425
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 2 142, ny beholdning 3 200
Styresekretær Seri Berge, 1 428, ny beholdning 6 710 + nærstående
Konserndirektør kommunikasjon Tor-Christian Haugland, 2 142, ny beholdning 5 786
Senior analytiker Catherine Hauge, 1 000, ny beholdning 7 511
IR-Manager Kyrre M. Knudsen, 2 142, ny beholdning 4 352
Ansattes styrerepresentant Sally Lund-Andersen, 570, ny beholdning 1 081
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 2 142, ny beholdning 3200
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner