Meldepliktige handler fortrinnsrettsemisjon og ansatt emisjonStyreleder Kristian Eidesvik + nærstående 9079, ny beholdning 84 006
Adm. direktør Terje Vareberg, 12 400, ny beholdning, se melding ansatt emisjon nedenfor
Konst. konserndirektør økonomi og finans Erling Øverland, 934, ny beholdning 8 648
Repr.skapets leder Svein Kj. Søyland + nærstående 322, ny beholdning 3 407
Medlem kontrollkomite Vigdis Wiik Jacobsen, 1253, ny beholdning 13 133
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 529, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Direktør SR-Markets Stian Helgøy, 1264, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes, 1 500, ny beholdning, se melding ansatt misjon
Direktør Arild L. Johannessen, 1 630, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konserndirektør BM Tore Medhus, 1 531, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Adm. sekretær Inger Tuxen, 3 186, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konsernbanksjef PM Rolf Aarsheim, 5 335, ny beholdning 55 888
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 110, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Konserndirektør organisasjon og HR Wenche Mikalsen, 100, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
IR Manager Kyrre M. Knudsen, 1 262, ny beholdning, se melding ansatt emisjon
Styremedlem Einar Risa, 557, ny beholdning 5 837
Leder kontrollkomiteen Odd Rune Torstrup, 1253, ny beholdning 13 133
 
I den rettede emisjonen mot ansatte i SpareBank 1 SR-Bank med tildeling 17. november 2009 har følgende primærinnsidere fått tildelt følgende antall egenkapitalbevis:

Adm. direktør Terje Vareberg, 2 142, ny beholdning 132 030
Konserndirektør risikostyring Frode Bø, 2 142, ny beholdning 7691
Direktør SR-Markets Stian Helgøy, 2142, ny beholdning 13 849
Direktør Arild L. Johannessen, 2 142, ny beholdning 19 218
Konserndirektør kapitalmarked Sveinung Hestnes, 2 142, ny beholdning 44 324
Konserndirektør forretningsstøtte Svein Ivar Førland, 2 142, ny beholdning 10 654
Konserndirektør organisasjon og HR Wenche Mikalsen, 2 142, ny beholdning 3 190
Konserndirektør BM Tore Medhus, 2 142 ny beholdning 18 182
Adm. sekretær Inger Tuxen, 2 142, ny beholdning 35 516
Økonomidirektør Gro Tveit, 2 142, ny beholdning 11 425
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 2 142, ny beholdning 3 200
Styresekretær Seri Berge, 1 428, ny beholdning 6 710 + nærstående
Konserndirektør kommunikasjon Tor-Christian Haugland, 2 142, ny beholdning 5 786
Senior analytiker Catherine Hauge, 1 000, ny beholdning 7 511
IR-Manager Kyrre M. Knudsen, 2 142, ny beholdning 4 352
Ansattes styrerepresentant Sally Lund-Andersen, 570, ny beholdning 1 081
Varamedlem for ansatte i styret Helge Pollestad, 2 142, ny beholdning 3200
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner