Moody's endrer utsiktene for SpareBank 1 SR-Bank fra negativ til stabil

Moody's endret i dag utsiktene fra negativ til stabil for SpareBank 1 SR-Banks "C- bank financial strenght rating (BFSR)" og "A1 long-term debt and deposit ratings". Også utsiktene for øvrige ratinger ble endret til stabil, mens "Prime-1 short-term rating" er uendret.

 

SpareBank1 SR-Bank er godt fornøyd med endringen og ser på den positive endringen som en konsekvens av god kvalitet i utlånsporteføljene, og en god og stabil inntjening over en lengre tidsperiode.

 

Pressemelding fra Moody's følger som vedlegg.

 

Stavanger, 7. september 2010

 

 

Kontaktpersoner:
Inge Reinertsen, konserndirektør for økonomi og finans, telefon 909 95033
Vidar Torsøe, direktør IR, telefon 970 80656

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.