Moody's oppgraderer alle Sparebanken Rogaland's ratinger

Moody's Investor Service har i dag oppgradert Sparebanken Rogaland's rating (Long Term Bank Deposit) fra A3 til A2.
 
Ratingen av bankens Short Term Deposit er oppgradert fra Prime 2 til Prime 1.
 
Ratingen av bankens finansielle styrke (Bank Financial Strenght) er oppgradert fra C til C+.
 
Ifølge Moody's reflekterer oppgraderingen bankens vedvarende forbedring i lønnsomhet sammen med god styring av kredittrisikoen.
 
I sin vurdering trekker Moody's frem følgende forhold:
 
  • suksess med kryss-salg og økning av andre inntekter som gjør banken mindre avhengig av rentemarginen
  • bedre risikoprising av næringslivsporteføljen
  • banken karakteriseres av en god risikoprofil og risikostyringen har vært konservativ samt at rutiner og systemer er styrket over tid
  • kvaliteten i kredittporteføljen er solid med liten eksponering i utsatte bransjer
 
Ifølge Moody's slår bankens medlemskap i SpareBank 1 alliansen positivt ut for banken, spesielt når det gjelder kostnadssynergier og kompetanseutveksling.
 
Stavanger, 3. november 2003
Sparebanken Rogaland
 
Eventuelle spørsmål rettes
viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165 og
finanssjef Per Skibeli telefon 51 50 94 60/928 68 640.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner