Moody's oppgraderer alle Sparebanken Rogaland's ratinger

Moody's Investor Service har i dag oppgradert Sparebanken Rogaland's rating (Long Term Bank Deposit) fra A3 til A2.
 
Ratingen av bankens Short Term Deposit er oppgradert fra Prime 2 til Prime 1.
 
Ratingen av bankens finansielle styrke (Bank Financial Strenght) er oppgradert fra C til C+.
 
Ifølge Moody's reflekterer oppgraderingen bankens vedvarende forbedring i lønnsomhet sammen med god styring av kredittrisikoen.
 
I sin vurdering trekker Moody's frem følgende forhold:
 
  • suksess med kryss-salg og økning av andre inntekter som gjør banken mindre avhengig av rentemarginen
  • bedre risikoprising av næringslivsporteføljen
  • banken karakteriseres av en god risikoprofil og risikostyringen har vært konservativ samt at rutiner og systemer er styrket over tid
  • kvaliteten i kredittporteføljen er solid med liten eksponering i utsatte bransjer
 
Ifølge Moody's slår bankens medlemskap i SpareBank 1 alliansen positivt ut for banken, spesielt når det gjelder kostnadssynergier og kompetanseutveksling.
 
Stavanger, 3. november 2003
Sparebanken Rogaland
 
Eventuelle spørsmål rettes
viseadm. direktør Sveinung Hestnes, telefon 51 50 95 58/908 53165 og
finanssjef Per Skibeli telefon 51 50 94 60/928 68 640.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner