Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte

Utbyttebeløp: 4,25 per aksje

Annonsert valuta: norske kroner

Siste dag inklusive: 19. april

Ex-dato: 20. april

Record date (eierregisterdato): 23. april

Betalingsdato: fra 27. april

Vedtaksdato: 19. april

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende Forpliktelser.

Stavanger, 12. februar 2018

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner