Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for SpareBank 1 SR-Bank ASA

Utbyttebeløp: NOK 1,50

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 27. april 2016

Ex dato: 28. april 2016

Record date (eierregisterdato): 29. april 2016

Betalingsdato: 6. mai 2016

Vedtaksdato: 27. april 2016

Denne informasjon offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank er Norges nest største sparebank og har sitt markedsområde i Rogaland, Agder og Hordaland. Vi tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, forsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. Hovedkontoret er i Stavanger.

Abonner